تبلیغات
زاویانا زاویانا - تفاوت های CPU های AMD وIntel
 

تفاوت های CPU های AMD وIntel

نویسنده: نیما   موضوع: سخت افزار، 

 

CPU های AMD وIntel عبارتند از: 1-AMD براساس معماری اجرایی 9 مرحله ای ساخته شده است اما معماری پردازنده های Intel شش مرحله ای می باشد.بدین معنا که AMDدر هر چرخه کاری 9عملیات را انجام میدهد در حالی که Intel ?قط 6 عمل را می تواند انجام دهد. 2-AMD از640Kb Cache برخوردار است در حالی که Intel ، از 532Kb بر خوردار است هر چقدر که میزان Cache پردازنده بیشتر باشد ، پردازنده کارایی بیشتری خواهد داشت اطلاعات بیشتری میتواند ذخیره کند ودیگر لازم نیست پردازنده برای بدست آوردن اطلاعات یا دستور ها مدت زمان بیشتری را ر?ت و برگشت به حا?ظه برد اصلی برای جذب اطلاعات یا دستور العمل ها صر کند. 3- AMD از مس برای اتصال ترانزیستور های بکار ر?ته در پردازنده ها است

CPU های AMD وIntel عبارتند از: 1-AMD براساس معماری اجرایی 9 مرحله ای ساخته شده است اما معماری پردازنده های Intel شش مرحله ای می باشد.بدین معنا که AMDدر هر چرخه کاری 9عملیات را انجام میدهد در حالی که Intel ?قط 6 عمل را می تواند انجام دهد. 2-AMD از640Kb Cache برخوردار است در حالی که Intel ، از 532Kb بر خوردار است هر چقدر که میزان Cache پردازنده بیشتر باشد ، پردازنده کارایی بیشتری خواهد داشت اطلاعات بیشتری میتواند ذخیره کند ودیگر لازم نیست پردازنده برای بدست آوردن اطلاعات یا دستور ها مدت زمان بیشتری را ر?ت و برگشت به حا?ظه برد اصلی برای جذب اطلاعات یا دستور العمل ها صر? کند. 3- AMD از مس برای اتصال ترانزیستور های بکار ر?ته در پردازنده ها است?اده میکند در صورتی که در ساختمان پردازنده های Intel آلومینیوم بکار ر?ته است.مس هادی الکترسیته بهتری است ، ازاین رو پهنای اتصالهای بین ترانزیستورها را به میزان چشمگیری کاهش می یابد .که این امر باعث مصر? کمتر مواد اولیه و در نتیجه منجر به کاهش هزینه می شود این دلیل ارزان تر بودن AMD نسبت به P4 است. 4- از دیگر ت?اوت های میان AMD وIntel میتوان به راندمان Cache بروی چیپ اشاره کرد ، AMD از معماری انحصاری است?اده میکند که راندمان بیشتری نسبت بیشتری نسبت به طراحی معماری غیر انحصاری Intel دارد. 5-AMD از تکنولوژی پردازش موازی در مقایسه با Hyper -Threading اینتل است?اده میکند ، در بسیاری از کاربردهای امروزی ?عال بودن Hyper -Threading کارائی پائین تری ارائه میدهد ، نتایج تحقیقات بیشمار منتشر شده در نشریات رایانه ای و پایگاهای اطلاعاتی معتبر بیانگوی این پدیده هستند. 6-یکی دیگر از مهمترین نکات برتر پردازنده های AMD واحد ممیز شناور آن است که از FPU اینتل بسیار قویتر میباشد که این امر باعث اجرای سریع تر برنامه های چند منظوره( MultiMedia) میشود. 7- زمانی که اینتل P4 را طراحی کرد طول PIPELINE را از 10 مرحله در P3 به 20 مرحله ا?زایش داد Intel همین تغیر توانست که تعداد عملیاتی که در چرخه عملیاتی انجام می شود بصورت قابل ملاحظه ای کاسته میشود و از طر? دیگر ا?زایش طول PIPELINE نیازمند ا?زایش تعداد ترانزیستور ها برای انجام همان تعداد عملیات میباشد که این امر باعث ا?زایش اندازه هسته و بالا ر?تن قیمت تولید میشود . در حالی که AMD با وجود ا?زایش ?رکانس پردازنده های خود طول pipeline را به همان اندازه p3 یا k6 ثابت نگهدارد .

 

برای حمایت از ما کلیک کنید

برچسب ها: تفاوت های CPU های AMD وIntel،  

() نظرات